Hulpverlening Oost-Europa

Hulpverlening

Ruim 40 jaar bieden wij (financiële) hulp in Oost-Europa en dan met name in Roemenië en Oekraïne.

Evangelisatie

De hulpverlening mogen wij doen vanuit Galaten 6 vers 10 waar staat: ‘Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten van het geloof’.

Toekomst

Onze projecten zijn meerjarig, waardoor wij een betere toekomst kunnen bieden.

Hartelijk
welkom

Stichting Tabitha is een interkerkelijke stichting met een brede achterban binnen verschillende kerken in Ridderkerk. Wij mogen al ruim 40 jaar hulp bieden aan medechristenen in Oost-Europa, met name in Roemenië en Oekraïne.

Deze hulpverlening mogen wij doen vanuit de opdracht dat wij onze naasten behoren lief te hebben als onszelf, zoals staat in Galaten 6 vers 10: 'Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten van het geloof'.

Deze hulp zal ook in de toekomst nog nodig blijven, gezien de armoede van de mensen en de economische crisis van beide landen.

We willen graag die hulp blijven bieden, steeds weer afwegend op welke manier we dat het beste kunnen doen.

Financiële hulp blijft zeer hard nodig, maar ook zonder de voorbede is het werk onmogelijk. Zou u ons werk blijvend willen ondersteunen?

Onze Achterban

Stichting Tabitha is een interkerkelijke stichting en al ruim 40 jaar bezig met hulpverlening in Oost-Europa.

Wilhelminakerk

www.wilhelminakerkslikkerveer.nl

Ichthuskerk

www.rondzes.nl

Immanuëlkapel

www.rondzes.nl

ONDERSTEUN ONZE HULPVERLENING!
Financiële hulp is zeer welkom, om onze projecten te kunnen (blijven) ondersteunen.

Laatste nieuws!

Hier vind u het laatste Tabitha nieuws

Kom in contact met ons!

Heeft u vragen of een opmerking?