11 juli 2016

Over ons

Stichting Tabitha is een interkerkelijke stichting met een brede achterban binnen een aantal kerken binnen Ridderkerk. Wij mogen al ruim 40 jaar hulp bieden aan medechristenen in Oost-Europa en dan met name in Roemenië en Oekraïne.

Deze hulpverlening mogen wij doen vanuit de opdracht dat wij onze naasten behoren lief te hebben als onszelf en daarbij hebben wij in onze statuten de tekst uit Galaten 6 vers 10 opgenomen waar staat “Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten van het geloof”.

Deze hulp zal ook in de toekomst nog nodig blijven, gezien de armoede van de mensen en de economische crisis van beide landen.

We willen graag die hulp blijven bieden, steeds weer afwegend op welke manier we dat het beste kunnen doen.

Financiële hulp blijft zeer hard nodig, maar ook zonder de voorbede is het werk onmogelijk. Daarom vragen we u om ons werk blijvend te willen ondersteunen.

Alvast onze hartelijke dank!

Met broederlijke groeten,

Bestuur stichting Tabitha