11 juli 2016

Bestuur

 

Bestuurstaken…

Het bestuur vergadert gemiddeld 1x per 6 weken en de belangrijkste bestuurstaken zijn:

– Inzamelen van (financiële) middelen ten behoeve van de hulpverlening.
– Uitvoeren van een beleidsplan dat gericht is op langdurige hulpverlening.
– Intensief contact onderhouden met de diverse hulpprojecten en contactpersonen.
– Bezoeken van de diverse hulpprojecten, meestal eenmal per jaar.
– Het regelen van hulptransporten met kleding naar Roemenië en Oekraïne.
– Het organiseren van diverse acties met als doel inzameling van geld.
– Donateurs en achterban informeren via diverse media.
– Inkomsten en uitgaven verantwoorden naar onze achterban, middels jaarrekening.

 

 

Bestuursleden…

 

Jan Bahlman

Dolfijnpark 34

2983 AZ Ridderkerk

Telefoon: 0180 416899

Email: janbahlman@online.nl

Marieke van Beuzekom

Kerkweg 39

2985 AM Ridderkerk

Telefoon: 0180 420454

Email: m.vanbeuzekom@hetnet.nl

Ingeborg van Ingen

Secretaris

Pruimendijk 306

2989 AR Ridderkerk

Telefoon: 078 6814430

Email: ingeborgvaningen@upcmail.nl

Adrie Lagendijk, voorzitter

Ravelstraat 26

2983 BM Ridderkerk

Telefoon: 0180 411167

Email: adrielagendijk@zwela.nl

Raymond Schrik, webmaster/PR

Couperusstraat 7

2985 CC Ridderkerk

Telefoon: 0180 434955

Email: fam.schrik@upcmail.nl

Jeroen Sloof, logistiek

Begoniastraat 24

2981 BC Ridderkerk

Telefoon: 0180 422044

Email: j.sloof@versatel.nl

Jan de Vries, penningmeester

Korhoen 58

2986 CP Ridderkerk

 

Telefoon: 0180 431423

Email: jotv09013@gmail.com