11 juli 2016

Bestuur

 

Bestuurstaken…

Het bestuur vergadert gemiddeld eens per zes weken en de belangrijkste bestuurstaken zijn:

– Inzamelen van (financiële) middelen ten behoeve van de hulpverlening.
– Uitvoeren van een beleidsplan dat gericht is op langdurige hulpverlening.
– Intensief contact onderhouden met de diverse hulpprojecten en contactpersonen.
– Bezoeken van de diverse hulpprojecten, meestal eenmal per jaar.
– Het regelen van hulptransporten met kleding naar Roemenië en Oekraïne.
– Het organiseren van diverse acties met als doel inzameling van geld.
– Donateurs en achterban informeren via diverse media.
– Inkomsten en uitgaven verantwoorden naar onze achterban, middels een jaarrekening.

 

 

Bestuursleden

 

Jan Bahlman

 

Marieke van Beuzekom

 

Adrie Lagendijk (penningmeester)

 

Raymond Schrik (voorzitter)

 

Jeroen Sloof

  • Begoniastraat 24 (2981 BC) Ridderkerk
  • Telefoon: 0180-422044 / 06-12396985
  • Email: j.sloof@versatel.nl

 

Jan de Vries (secretaris)