11 juli 2016

Verantwoording

jaarrekeningAls bestuur leggen wij ieder jaar verantwoording af over onze inkomsten en uitgaven. Daartoe wordt er ieder jaar een jaarrekening door een accountant opgesteld en een jaarverslag gemaakt.

Mocht u naar aanleiding van deze stukken nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.

Jaarverslagen

 

  • Beleidsplan