Welkom

Welkom

Stichting Tabitha is een interkerkelijke stichting met een brede achterban binnen verschillende kerken binnen Ridderkerk. Wij mogen al bijna 50 jaar hulp bieden aan medechristenen in Oost-Europa, met name in Roemenië en Oekraïne.

Deze hulpverlening mogen wij doen vanuit de opdracht dat wij onze naasten behoren lief te hebben als onszelf, zoals in Galaten 6 vers 10 staat: ‘Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten van het geloof’.

Deze hulp zal ook in de toekomst nog nodig blijven, gezien de armoede van de mensen en de economische crisis van beide landen.

We willen graag die hulp blijven bieden, steeds weer afwegend op welke manier we dat het beste kunnen doen.

Financiële hulp blijft zeer hard nodig, maar ook zonder de voorbede is het werk onmogelijk. Zou u ons werk blijvend willen ondersteunen?

Met broederlijke groeten,

Bestuur stichting Tabitha