Bestuur

Bestuurstaken…

Het bestuur vergadert gemiddeld eens per zes weken en de belangrijkste bestuurstaken zijn:

  • Inzamelen van (financiële) middelen ten behoeve van de hulpverlening.
  • Uitvoeren van een beleidsplan dat gericht is op langdurige hulpverlening.
  • Intensief contact onderhouden met de diverse hulpprojecten en contactpersonen.
  • Bezoeken van de diverse hulpprojecten, meestal eenmal per jaar.
  • Het regelen van hulptransporten met kleding naar Roemenië en Oekraïne.
  • Het organiseren van diverse acties met als doel inzameling van geld.
  • Donateurs en achterban informeren via diverse media.
  • Inkomsten en uitgaven verantwoorden naar onze achterban, middels een jaarrekening.

Bestuursleden

 

Jan Bahlman

Marieke van Beuzekom

Adrie Lagendijk (penningmeester)

Raymond Schrik (voorzitter)

Jeroen Sloof

Jan de Vries (secretaris)