Areke Wigmans zigeunerzending

Areke Wigmans zigeunerzending

Areke Wigmans project 1In Noordwest-Roemenië, vlakbij de grens met Hongarije en Oekraïne, ligt het plaatsje Valea lui Mihai. Hier woont en werkt een bijzondere Nederlandse vrouw: Areke Wigmans. Rond 2003 maakte zij hier kennis met de onvoorstelbare armoede waarin zigeuners leven. Ze voelde dat God haar op deze plaats had gebracht om hem te dienen.

Het viel Areke op dat de meeste zigeunerkinderen niet naar school gaan. Dit betekent dat ze, eenmaal volwassen, geen bestaan kunnen opbouwen. Weer zou dan een generatie verloren gaan in bittere armoede, bedelen en stelen. Met het Roemeense echtpaar Andras (dominee) en Timi (sociaalwerkster) Szabo is ze in 2004 begonnen met het opvangen van twaalf kinderen, in een oud huis, onder de naam stichting Rekab.

Naschoolse opvang

Vandaag de dag ontvangt Areke in een speciaal, voor dit doel ingericht huis, zo’n zestig kinderen, ’s middags van 12 tot 18 uur voor naschoolse opvang. De kinderen starten bij Areke vanaf groep 3 wanneer zij 5 à 6 jaar oud zijn. Er is nog geen opvang voor groep 1 en 2 (kleuterschool). De kinderen starten met verzorging en eten, waarna ze begeleid worden in het maken van het huiswerk. Tussendoor is er gelegenheid voor spel, wordt er verteld over de Heere Jezus en wordt er muziek gemaakt en gezongen met elkaar.

Ook ’s avonds zijn er vele activiteiten in het huis, zoals moedergroepen, naaicursus, kinderclubs, bijbels onderwijs, catechese en volwassenenonderwijs. De resultaten zijn fantastisch en maken ons stil. Kinderen leren niet alleen lezen en schrijven, maar ook leren ze de liefde van de Heere Jezus en dat heeft weer een positieve invloed op ouders en broertjes en zusjes. Daarnaast zijn in 2009 de eerste twee zigeuner kinderen naar het vervolg onderwijs gegaan. Wat een prachtig vervolg op het werk wat bij Areke gebeurt.

Areke Wigmans project 2Teamwork

Areke heeft inmiddels een team om zich heen verzameld, waarmee zij samen het hele project gaande houdt. Deels betaalde krachten. De meesten zijn bij het onderwijs betrokken, maar daarnaast zijn er ook een kok en een conciërge annex tuinman werkzaam.

In het zigeunergedeelte van het dorp, niet ver van de naschoolse opvang, wordt op dinsdag en zondag een kerkdienst gehouden. In het verleden kwamen in een kleine woning ongeveer 60 mensen bij elkaar om God te loven, samen te bidden, de bijbel te bestuderen en te zingen. Er zijn reeds vele zigeuners door onderdompeling gedoopt. Elk jaar is er weer een doopplechtigheid. Areke Wigmans project 3De gemeente groeit enorm en het is hartverwarmend om te zien dat hun hart verandert wanneer ze Jezus Christus aannemen. Ook daar gaat Gods werk door. De gemeente groeide zodanig dat een eigen kerkje noodzakelijk werd. In 2010 werd dit kerkje in gebruik genomen. Tot op heden (begin 2020) is hier een bloeiende gemeente waar elke zondag een kerkdienst wordt gehouden.

Er kwamen steeds meer kinderen waardoor de huidige accommodatie wat betreft capaciteit aan haar limiet zat. Begin 2011 kon een stuk grond worden aangeschaft, direct achter de kavel van het project. In de zomer van 2011 zijn enkele beschikbaar gestelde noodschoollokalen uit Nederland naar Roemenië overgebracht, zodat in september van dat jaar de uitbreiding in gebruik kon worden genomen.

Medio 2018 bleek dat de oudere jeugd steeds moeilijker mee kon lopen met het project. In 2019 is toen besloten te stoppen met de opvang van de groep oudste kinderen. Hierdoor kon er meer aandacht aan de groep jongere kinderen kon worden besteed.