Verantwoording

Verantwoording

jaarrekeningAls bestuur leggen wij ieder jaar verantwoording af over onze inkomsten en uitgaven. Daartoe wordt er ieder jaar een jaarrekening gemaakt.

Mocht u naar aanleiding van deze stukken nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.

Jaarverslagen

Beleidsplan