Bestuur

Bestuur

Bestuurstaken

Het bestuur vergadert gemiddeld eens per zes weken en de belangrijkste bestuurstaken zijn:

  • Inzamelen van (financiële) middelen ten behoeve van de hulpverlening.
  • Uitvoeren van een beleidsplan dat gericht is op langdurige hulpverlening.
  • Intensief contact onderhouden met de diverse hulpprojecten en contactpersonen.
  • Bezoeken van de diverse hulpprojecten, meestal eenmaal per jaar.
  • Het regelen van hulptransporten met kleding naar Roemenië en Oekraïne.
  • Het organiseren van diverse acties met als doel inzameling van geld.
  • Donateurs en achterban informeren via diverse media.
  • Inkomsten en uitgaven verantwoorden naar onze achterban, middels een jaarrekening.

Bestuursleden

Jan Bahlman

Algemeen bestuurslid

verantwoordelijk voor de inzamelingsacties

Pieter Beens

Secretaris

Email: secretaris@stichting-tabitha.com

Marieke van Beuzekom

Algemeen bestuurslid

  

Eline Crum

Algemeen bestuurslid

Ed van Ingen

Penningmeester

Email: penningmeester@stichting-tabitha.com

  

Rianne Klippel

Algemeen bestuurslid

Raymond Schrik

Voorzitter

Email: voorzitter@stichting-tabitha.com

  

Jeroen Sloof

Algemeen bestuurslid

verantwoordelijk voor de kledinginzameling/transporten
  

Marjo Voorwinden

Algemeen bestuurslid