Julia Home

Julia Home

Julia HomeJulia Home After School Project

Sinds 2000 is er bij de bestuurders van Julia Home al een plan om te werken met kinderen met een moeilijke sociale achtergrond en met straatkinderen in een ‘after school project’, een naschoolse opvang. Dit project kon mede vanwege het ontbreken van financiële middelen niet  beginnen. Ook heeft Julia Home in de voorgaande jaren als een weeshuis gefungeerd. Terwijl de weeskinderen in die jaren in Julia Home als familie opgroeiden en uiteindelijk een eigen leven mochten beginnen, was het tijd om met de financiële mogelijkheden toch het ‘ after school’ project te starten.

Dit project begon op 2 oktober 2013. Het project is gestart met 24 kinderen met een zeer moeilijke achtergrond. Deze kinderen worden achtergesteld in hun omgeving. Zo zijn er veel gedragsproblemen van de kinderen en ze communiceren op een zeer laag niveau. Veelal ontbreken bij de meeste kinderen de vaders en de moeders zijn vaak aan het werk om het hoofd boven water te houden en daardoor ontbreekt de begeleiding van hun kinderen.

Deze kinderen hebben ook vaak problemen op school. Hun vaardigheden zijn zeer beperkt in vergelijking met hun klasgenoten. Zonder het programma zouden ze geen huiswerk maken en veel van deze kinderen klagen dat ze door medeklasgenoten veracht en gepest worden. De kinderen leven vaak in angst, waardoor ze vaak agressief worden, maar ook veel huilen. Ook krijgen ze totaal geen religieuze opvoeding.

Doel ‘after school project’

 • Om de kinderen veel meer over onze God te leren.
 • Om hun leven te veranderen, het beschermen van vooral de straatkinderen uit criminele circuit.
 • Om hen te helpen met hun huiswerk.
 • Om hen te voorzien van een warme maaltijd.
 • Om hen te leren hoe ze moeten eten.
 • Om hen te leren zich schoon te maken / zich te verzorgen.
 • Om hen andere talen te leren.
 • Om hen te leren een muziekinstrument te bespelen.

Doelgroep

De doelgroep is kinderen tussen 6 en 12 jaar, die afkomstig zijn uit een moeilijk sociaal milieu. Kinderen die geen kans hebben, omdat hun ouders alleenstaand zijn of alcoholist.

Dagprogramma

Elke week van maandag tot en met vrijdag komen de kinderen na de school naar Julia Home (CE Social Centre). De kinderen krijgen een warme lunch, want er zijn kinderen bij die anders geen warm eten krijgen thuis.  Deze maaltijd is inclusief een warme soep, een hoofdgerecht en cake, vers fruit of een ander dessert. Na de lunch hebben ze bijbelstudie. Na de bijbelstudie gaan ze hun huiswerk doen met docenten/vrijwilligers.
De leerkrachten helpen de kinderen zowel praktisch als geestelijk.

We kunnen vertellen van mooie ontwikkelingen:

 • De ouders zijn erg dankbaar voor dit project.
 • De leraren zien positieve veranderingen bij de kinderen.
 • De kinderen ontwikkelen ook hun creativiteit.
 • Ze eten nieuwe gerechten (ze hebben niet zo veel voedsel thuis of echt slecht voedsel).

Eind 2019 zijn er 15  kinderen. Er is plaats om dit aantal uit te breiden naar 30 kinderen in de komende periode.