Lidia Children’s Home

Lidia Children’s Home

Lidia HomeLidia Childrens’ Home, gevestigd in Tirgu Mures, is een tehuis voor kinderen van diverse leeftijden. Begin 2020 zijn 15 kinderen ondergebracht in de leeftijd van 7 tot 21 jaar. Er wordt gepoogd een thuissituatie te creëren voor deze jeugdigen die uit gezinnen komen met problemen van velerlei aard.

Een aantal van deze jeugdigen wordt ook nog begeleid als ze oud genoeg zijn om op zichzelf te gaan wonen en/of een baan vinden.

Ook bij het vinden van een baan worden ze door de medewerkers van het tehuis geholpen.

Lidia Children’s Home is onderdeel van de Roemeense Lazarenum Foundation.