Ondersteun ons

Ondersteun ons

Om de hulpverlening te kunnen blijven doen is financiële hulp hard nodig.

Als u onze hulpverlening wilt ondersteunen, dan kunt u een gift overmaken op bankrekening NL16 RABO 0355437643 ten name van Stichting Tabitha te Ridderkerk.

Alvast heel hartelijk dank!